Lịch 24 Khí Tiết Năm Tân Sửu 2021

Lịch 24 Khí Tiết Năm Tân Sửu 2021

Lịch 24 Khí Tiết Năm Tân Sửu 2021 là bảng tính ngày khởi đầu của mỗi Tiết, Khí trong năm Tân Sửu 2021. Việc tự xoay quanh trục của Trái Đất và chu kỳ Trái Đất quay quanh Mặt Trời tạo nên 4 mùa và 24 khí tiết trong năm. Mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông cứ nối tiếp nhau không dừng.

Để báo hiệu chu kỳ quay mới luôn đánh dấu bằng điểm Tiết Lập Xuân khởi vào tháng Giêng. Kết thúc chu kỳ tại điểm khí Đại Hàn vào tháng Sửu. Nhưng thời gian cứ đều đặn, khí tiết có lúc nhanh, chậm. Vì vậy có hiện tượng ngày mùng Một tháng Giêng có thể rơi vào trước, trong hoặc sau tiết Lập Xuân.

Cụ thể Công Viên Tâm Linh đưa cách tra cứu lịch 24 Khí Tiết năm Tân Sửu 2021 như sau:.

Lịch 24 Khí Tiết Năm Tân Sửu 2021
Lịch 24 Khí Tiết Năm Tân Sửu 2021

Lịch 24 khí tiết năm 2021 âm lịch Tân Sửu như thế nào?

Phương pháp xác định lịch 24 khí tiết năm Tân Sửu 2021 dựa theo phép tính Kỳ Môn Độn Giáp. Mỗi tiết, khí kéo dài 15 ngày. Thường thì một tháng chứa 1 tiết và 1 khí. Vào các ngày Giáp Tý, Giáp Ngọ hoặc Kỷ Mão, Kỷ Dậu sẽ là ngày đầu tiên khởi Tiết, Khí trong năm. Năm Tân Sửu 2021 là năm đặc biệt. Cứ vào ngày đầu tháng và giữa tháng dương lịch hằng tháng sẽ khởi khí tiết của năm. Tra cứu ngược về năm Canh Tý 2020 để xác định Tiết Lập Xuân của năm Tân Sửu.

Tham khảo bài viết hay:  —> Giới thiệu Lịch Khí Tiết Trong Năm Âm Lịch

1.Tiết Tiểu Hàn năm 2020 âm lịch Canh Tý

Nhằm ngày 1/1/2021 dương lịch tức ngày 18/11/2020 âm lịch ( ngày kỷ dậu, tháng mậu tý, năm canh tý)., tiết Tiểu Hàn kéo dài 15 ngày. Sau là khí Đại Hàn

2.Khí Đại Hàn năm 2020 âm lịch Canh Tý :

Nhằm ngày 16/1/2021 dương lịch tức ngày 4/12/2020 âm lịch ( ngày giáp tý, tháng kỷ sửu, năm canh tý). Sau 15 ngày của khí Đại Hàn sẽ đến tiết Lập Xuân báo hiệu một năm mới Tân Sửu. Khởi Lập Xuân là lúc Trái đất ở góc 315 độ so với Kinh độ Mặt Trời ( KĐ MT).

Tiết Lập xuân năm Tân Sửu Năm 2021 khởi từ bao giờ

Khởi tiết Lập Xuân năm Tân Sửu 2021 từ ngày 31/1/2021 dương lịch tức ngày tức ngày 19/12/2020 âm lịch ( ngày kỷ mão, tháng kỷ sửu, năm canh tý). Tiết lập xuân năm Tân Sửu kéo dài 15 ngày từ ngày 31/1/2021 dương lịch đến ngày 14/2/2021 dương lịch.

Tết nguyên đán năm Tân Sửu vào ngày 12/2/2021 dương lịch. Vậy tiết lập xuân năm tân sửu đến sớm hơn so ngày chuyển giao năm cũ và năm mới. Ngày khởi tiết lập xuân năm Tân Sửu nhằm ngày Kỷ Mão, vào trực Mãn sao Mão chiếu.

Tiết Lập Xuân Năm Tân Sửu 2021
Tiết Lập Xuân Năm Tân Sửu 2021

Theo lẽ thông thường thì ngày mùng Một năm mới phải rơi vào 5 ngày đầu của tiết Lập Xuân thì năm đó báo hiệu năm thuận hoà. Nhưng ngày mùng Một năm Tân Sửu rơi vào 5 ngày cuối của Tiết Lập Xuân, coi đó là không thuận lợi.

Khí Vũ Thuỷ năm Tân Sửu sau tiết Lập Xuân sẽ kéo dài 15 ngày. Khởi từ ngày 15/2/2021 dương lịch, tức ngày 4/1/2021 âm lịch ( ngày Giáp Ngọ, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu).

Tiết Kinh Trập, Khí Xuân Phân năm Tân Sửu 2021.

Tiết Kinh Trập năm này bắt đầu từ ngày 2/3/2021 dương lịch ( tức ngày 19/1/2021 âm lịch). Đến ngày 16/3/2021 dương lịch ( tức ngày 4/2/2021 âm lịch) năm Tân Sửu.

Khí Xuân Phân, giai đoạn giữa của mùa xuân rơi vào ngày 17/3/2021 đến ngày 31/3/2021 dương lịch. Đồi sang lịch âm là từ ngày 5/2 đến ngày 19/2 âm lịch.

Tiết Thanh Minh năm Tân Sửu 2021.

Tiết Thanh Minh của Lịch 24 khí tiết năm Tân Sửu 2021 sẽ rơi vào ngày 1/4/2021 dương lịch ( tức ngày 20/2 âm lịch). Kéo dài đến ngày 15/4/2021 dương lịch ( tức ngày 4/3 âm lịch).

Tiết Thanh Minh thuộc Mộc nên chọn 10 ngày đầu trong 15 ngày của tiết. Trong đó, 5 ngày đầu thuộc cục Tốn – mộc. 5 ngày tiếp thuộc cục Khảm- thuỷ. 5 ngày cưới của tiết Thanh Minh rơi vào cục Đoài- kim.

Tiết Thanh Minh năm Tân Sửu 2021
Tiết Thanh Minh năm Tân Sửu 2021 khở từ ngày 1/4 dương lịch

Ngày đẹp đi tảo mộ Tiết Thanh Minh năm tân sửu 2021:

Tiết Thanh Minh là thời điểm quan trọng trong lịch 24 khí tiết trong năm. Đây là lúc các gia đình người Việt Nam đi tảo mộ, sửa sang mộ phần hoặc thăm mộ. Ngày đẹp trong tiết Thanh Minh có các ngày Kỷ Mão, Quý Mùi, Ất Dậu, Canh Dần, Quý Tỵ.

  • Ngày Kỷ Mão là ngày 1/4/2021 dương lịch (ngày 20/ 2 âm lịch): Ngày Kỷ Mão có Trực Kiến, sao Tỉnh là cát tinh. Trong này không có hung thần. Về tứ trụ: ngày Kỷ Mão, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu. Giờ đẹp trong ngày Kỷ Mão gồm: giờ Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi. Ngày này không vong vào giờ Thân, giờ Dậu nên không chọn khoảng giờ này làm việc quan trọng.
  • Ngày Quý Mùi là ngày 5/4/2021 dương lịch ( ngày 24/2 âm lịch): Ngày Quý Mùi có trực Bình, sao Trương là cát tinh. Trong ngày này có hung thần ít. Về tứ trụ: ngày Quý Mùi, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu. Giờ đẹp trong ngày Quý Mùi gồm: giờ Dần, Mão, Tỵ. Ngày này không vong vào giờ Thân, giờ Dậu.
  • Ngày Ất Dậu là ngày 7/4/2021 dương lịch ( ngày 26/2 âm lịch). Ngày Ất Dậu có trực Chấp, sao Chẩn. Ngày này tốt ở mức khá, trời có mưa nhỏ. Giờ Dậu là giờ tốt nhất trong ngày..
  • Ngày Canh Dần là ngày 12/4/2021 dương lịch (ngày 1/3 âm lịch). Ngày này bán cát, bán hung. Nên chọn giờ Thìn, Tỵ đây là giờ tốt. Giờ ngọ, mùi không vong không nên chọn.
  • Ngày Quý Tỵ là ngày 15/4/2021 dương lịch ( ngày 4/3 âm lịch). Ngày này chỉ có giờ Thìn là giờ tốt.

Khí Cốc Vũ năm Tân Sửu 2021 từ ngày 16/4 dương lịch (5/3 âm lịch) đến ngày 30/4 dương lịch ( 19/3 âm lịch).

Tiết Lập Hạ, Khí Tiểu Mãn năm Tân Sửu 2021.

Tiết Lập Hạ năm Tân Sửu từ ngày 1/5 dương lịch ( ngày 20/3 âm lịch) đến ngày 15/5 dương lịch ( ngày 4/4 âm lịch).

Khí Tiểu Mãn từ ngày 16/5 dương lịch (5/4 âm lịch) đến ngày 30/5 dương ( 19/4 âm lịch).

Tiết Mang Chủng, Khí Hạ Chí năm Tân Sửu

Tiết Mang Chủng năm này từ ngày 31/5 dương lịch. Ngày này là ngày Kỷ Mão – 20/4 âm lịch ngày vào trực Khai, sao Trương rất tốt. Tiết Mang Chủng kéo dài 15 ngày đến ngày 14/6 dương lịch ( ngày Quý Tỵ- 5/5 âm lịch cũng là tết Đoan Ngọ). Sau đó là Khí Hạ Chí.

Khí Hạ Chí trong lịch 24 khí tiết năm Tân Sửu là giai đoạn dương khí ( năng lượng mặt trời chiếu) mạnh nhất trong năm. Ngày dài hơn đêm. Khí dương đặt cực đại trong 5 ngày đầu rồi giảm dần sau khi hết khí Hạ Chí. 5 ngày giữa của khí thường có mưa to, giông lớn, chuyển giao giữa âm và dương. Khí âm đặt cực tiểu rồi dịch chuyển tăng dần từ sau 5 ngày cuối của Khí này.

Khí Hạ Chí năm Tân Sửu 2021 tính từ ngày 15/6 dương lịch ( ngày giáp ngọ- 6/5 âm lịch) đến ngày 29/6 dương lịch ( ngày mậu thân- 20/5 âm lịch). Sau khi kết thúc 15 ngày của khí Hạ Chí. Nhiều người Việt, đặc biệt khu vực phía Bắc thường chuẩn bị tục cải táng bốc mộ cho người đã khuất. Do đó quý vị nên lưu ý thời điểm này, để chuẩn bị việc hiếu lễ.

Tiết Tiểu Thử, Khí Đại Thử năm 2021.

Tiết Tiểu Thử năm Tân Sửu từ ngày 30/6 dương lịch ( ngày Kỷ Dậu- 21/5 âm lịch) đến ngày 14/7 dương lịch ( ngày Quý Hợi – 5/6 âm lịch).

Khí Tiểu Mãn từ ngày 15/7 dương lịch (ngày Giáp Tý – 6/6 âm lịch) đến ngày 29/7 dương lịch ( ngày Mậu Dần-  20/6 âm lịch).

Tiết Lập Thu, Khí Xử Thử năm Tân Sửu 2021.

Tiết Lập Thu đánh dấu đất trời mùa thu năm Tân Sửu. Khởi vào ngày 30/7 dl ( ngày Kỷ Mão – 21/6 âl) đến ngày 13/8 dl ( ngày Quý Tỵ – 6/7 âm lịch).

Khí Xử Thử trong năm khởi từ ngày 14/8 dl (ngày Giáp Ngọ – 7/6 âm lịch) đến ngày 28/8 dl (ngày Mậu Thân –  21/7 âm lịch).

Tiết Lập Thu năm Tân Sửu 2021
Tiết Lập Thu năm Tân Sửu 2021 khởi từ ngày 30/7 dương lịch

Tiết Bạch Lộ, Khí Thu Phân năm Tân Sửu 2021.

Tiết Bạch Lộ từ ngày 29/8 dl (ngày Kỷ Dậu – 22/7 âm lịch) đến ngày 12/9 dl (ngày Quý Hợi –  6/8 âm lịch).

Khí Thu Phân từ ngày 13/9 dl (ngày Giáp Tý – 7/8 âm lịch) đến ngày 27/9 dl (ngày Mậu Dần –  21/8 âm lịch). Tết Trung Thu năm Tân Sửu 2021 trùng khí Thu Phân ( giữa mùa thu) là lẽ vậy.

Tiết Hàn Lộ, Khí Sương Giáng năm Tân Sửu.

Tiết Hàn Lộ năm Tân Sửu. Khởi vào ngày 28/9 dl ( ngày Kỷ Mão – 22/8 âm lịch) đến ngày 12/10 dl ( ngày Quý Tỵ – 7/9 âm lịch).

Khí Sương Giáng từ ngày 13/10 dl (ngày Giáp Ngọ – 8/9 âm lịch) đến ngày 27/10 dl (ngày Mậu Thân –  22/9 âm lịch).

Tiết Lập Đông, Khí Tiểu Tuyết năm Tân Sửu 2021.

Tiết Lập Đông năm Tân Sửu. Khởi vào ngày 28/10 dl ( ngày Kỷ Dậu – 22/8 âm lịch) đến ngày 11/11 dl ( ngày Quý Hợi – 7/10 âm lịch).

Khí Tiểu Tuyết từ ngày 12/11 dl (ngày Giáp Tý – 8/10 âm lịch) đến ngày 26/11 dl (ngày Mậu Dần –  22/10 âm lịch).

Tiết Đại Tuyết, Khí Đông Chí năm Tân Sửu 2021.

Tiết Đại Tuyết khởi vào ngày 27/11 dl ( ngày Kỷ Mão – 23/10 âm lịch) đến ngày 11/12 dl ( ngày Quý Tỵ – 8/11 âm lịch).

Khí Đông Chí năm Tân Sửu 2021. Tính từ ngày 12/12 dl (ngày Giáp Ngọ – 9/11 âm lịch) đến ngày 26/12 dl (ngày Mậu Thân –  23/11 âm lịch).

Theo một số nhà Phong Thuỷ: tuổi bốc mộ, cải táng năm Tân Sửu nên thực hiện trước ngày 26/12 dương lịch. Giai đoạn khí tiết của đất trời đạt cực thịnh vào Khí Đông Chí. Đặc biệt vào 5 ngày giữa của Khí. Sau đó khí âm dần suy và khí dương từ cực tiểu tăng dần lên.

Tiết Tiểu Hàn, Khí Đại Hàn năm Tân Sửu 2021.

Tiết Tiểu Hàn năm Tân Sửu. Khởi vào ngày 27/12 dl ( ngày Kỷ Dậu – 24/11 âm lịch) đến ngày 10/1 dương lịch năm 2022 ( ngày Quý Hợi – 8/12 âm lịch năm Tân Sửu).

Khí Đại Hàn từ ngày 11/1 dương lịch năm 2022 (ngày Giáp Tý – 9/12 âm lịch năm Tân Sửu) đến ngày 25/1 dương lịch năm 2022 (ngày Mậu Dần –  23/12 âm lịch năm Tân Sửu).

Như vậy ta đã đi qua lịch 24 khí tiết trong năm Tân Sửu 2021. Quý độc giả có thắc mắc hoặc đóng góp xin ghi ở phần cuối bài viết này. Cảm ơn !

( Mã Đắc Khoa).

Tìm hiểu bài viết hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

P.KINH DOANH
093 160 1800‬‬
ĐĂNG KÝ
NHẬN THÔNG TIN
PHÒNG KINH DOANH:
‭093 160 1800‬‬‬
ĐĂNG KÝ
NHẬN THÔNG TIN

banner quà tết